• Kuidas programmiga liituda?

  • Lugejale

   Enne lugemisprogrammiga alustamist on tavaks teha töötuba, kus tutvustatakse lugemiskoerte programmi ja selle eesmärke, selgitatakse ohutut käitumist ja vastutust, tutvustatakse programmis osalevaid koeri ning nende koerajuhte. Selles töötoas on võimalik lastel tutvuda koertega. Lugemisprogrammis osalejad saavad endale lugemispassi, kuhu tehakse igal kohtumisel tempel. Iga kohtumine kestab 15 minutit.

  • Lapsevanemale

   Lapsevanemad osalevad raamatukogu korraldatavas töötoas, kus tutvustatakse lugemiskoerte programmi ja selle eesmärke, selgitatakse ohutut käitumist ja vastutust, tutvustatakse programmis osalevaid koeri ning nende koerajuhte. Vanemad annavad nõusoleku programmis osalemiseks ning programmi jooksul kogutakse lapsevanemalt tagasisidet.

  • Raamatukogule

   Raamatukogu esindaja planeerib ajakava, teavitab lapsevanemaid ning reklaamib lugemistunde. Raamatukogu esindaja valib lugemiseks sobilikud raamatud ning võtab vastu lapsi ning nende saatjaid. Raamatukogu esindaja kontrollib, et kellaaegadest kinni peetaks ning suhtleb lapsevanematega tagasiside saamiseks. Raamatukogu esindaja töö on ka analüüsida tulemusi ja ta peab olema läbinud lugemiskoerte teoreetilise kursuse.

  • Koerajuhile

   Koertiim peab olema läbinud koera sobivushindamise, 2-päevase sissejuhatava ning teoreetilise kursuse ning teraapiakoera eksami. Koerajuhi ülesanne on dokumenteerida ja analüüsida lugeja tegevusi. Koerajuht on rahvusvahelise litsentsiga ja kannab EATKÜ märgiga särki. Lugemiskoeral on EATKÜ märgiga kaelarätik.

 • Esimene lugemiskoer alustas 2013. aastal…

  • Programm raamatukogudes

   Alates lugemiskoerte programmi algusest on Eestis osalenud programmis XX raamatukogu ja XX tiimi.

  • Programm koolides

   Lugemiskoerte programmi viiakse läbi ka koolides. 2023 aasta seisuga on Haabersti Vene Gümnaasiumil kogemust 6 aastat, Eesti Rahvusvahelisel Koolil 3 aastat ning programmis osalevad ka Jüri Gümnaasium ja Tallinna Südalinna Kool.

  • Lugemisoskus

   Lugemiskoerte programmi peamine eesmärk on suurendada positiivset suhtumist lugemisse, arendada lugemisoskust ning seeläbi pakkuda lugemisega seotud eduelamus.

  • Reguleeritus

   Lugemiskoerte tiimide tööd kordineerib Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing (EATKÜ). Kõik programmi liikmed peavad olema läbinud vajalikud koolitused.

  • Tagasiside

   Lugemiskoerte programmi üks olulisemaid osasid on programmis osalevate inimeste tagaside.

  • Koeratiimi
  • Klienti
  • Raamatukogus
  • %
   Osalenutest soovitavad programmi
 • Lugemiskoerte programmiga liitunud raamatukogud

  Eestis hindab, koolitab ja koordineerib lugemiskoera tiimi tööd Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing. Lugemiskoerte programmi osapoolteks on väljaõppe saanud koer ja koerajuht ning raamatukogu esindaja.
  • Tallinna Keskraamatukogu
   Estonia pst 8, 15044 Tallinn
  • Laagri Raamatukogu
   Veskitammi 4, Laagri, 76401 Harju maakond
  • Põlva Keskraamatukogu
   Kesk 16, Põlva, 63308 Põlva maakond
  • Viimsi Raamatukogu
   Randvere tee 9, Haabneeme, 74001 Harju maakond
  • Kunda Linnaraamatukogu
   Koidu 75, Kunda, 44108 Lääne-Viru maakond
  • Kose Raamatukogu
   Hariduse 2, Kose, 75101 Harju maakond
 • Eestis on lugemiskoerte programm olnud koostöös raamatukogudega tegev alates 2013. aastast

  Lugemiskoerte programmi peamine eesmärk on suurendada positiivset suhtumist lugemisse, arendada lugemisoskust ning seeläbi pakkuda lugemisega seotud eduelamus.

  • Programm mõjutab positiivselt õpilaste akadeemilist võimekust.
  • Paraneb suhtumine lugemisse.
  • Paraneb lugemisoskus.
  • Arendab sotsiaalseid oskusi.
  • Vähendab negatiivset käitumist ja ärevust.
  • Suurendab enesekindlust hinnanguvabas ja turvalises keskkonnas.
  • Lugemisoskuse paranemine

   Koera kaasavad sekkumised suurendavad motivatsiooni parandada oma sooritust.

  • Suhtlusoskuse areng

   Inimese-koera interaktsioon hõlbustab suhtlust ja kõne ning suurendab tähelepanuvõimet.

  • Turvaline keskkond

   Koerad on mitteverbaalsed, nad ei saa kommenteerida lugemisoskust või segada vahele.

  • Andmed kaitstud

   Lugemiskoerte programmiga liitujad täidavad nõusolekuvormi.

 • Vaata meie pildigaleriid!

 • Tutvu koerajuhi ja lugemiskoeraga

 • Lugemisprogrammiga on liitunud toredad koerajuhid ning nende lugemiskoerad.

 • Koertiim peab olema läbinud koera sobivushindamise, 2-päevase sissejuhatava ning teoreetilise kursuse ning teraapiakoera eksami (EATKÜ). Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing seab kindlad kriteeriumid tööaja pikkuse osas ning teostab perioodilist teraapiakoera hindamist ning tegeleb tiimide vastutuskindlustusega. Koerajuhi ülesanne on dokumenteerida ja analüüsida lugeja tegevusi. Samuti on koerajuhi ülesandeks riskianalüüs ning vajadusel õnnetusjuhtumi raporti täitmine. Koerajuhi tähtsaimaks ülesandeks on aga täielik kohalolek nii füüsiliselt kui oma tähelepanu ja emotsioonidega

  • Tiim 6 Tiim 6
   Positsioon
  • Tiim 5 Tiim 5
   Positsioon
  • Tiim 4 Tiim 4
   Positsioon
  • Tiim 3 Tiim 3
   Positsioon
  • Tiim 2 Tiim 2
   Positsioon
  • Tiim 1 Tiim 1
   Positsioon
  • Tiim 10 Tiim 10
   Positsioon
  • Tiim 9 Tiim 9
   Positsioon
  • Tiim 8 Tiim 8
   Positsioon
  • Tiim 7 Tiim 7
   Positsioon
  • Tagasiside programmile 1

   Nimi
  • Tagasiside programmile 2

   Nimi
  • Tagasiside programmile 3

   Nimi
  • Tagasiside programmile 4

   Nimi
  • Tagasiside programmile 5

   Nimi
  • Tagasiside programmile 6

   Nimi
 • Uudised

 • Võta meiega ühendust

  Siit leiad meie kontaktandmed